Spiritualita všedního dne

Tato publikace vznikla jako povzbuzení k hlubšímu vnímání spirituality a bytostnému lidskému tázání, které s tím souvisí. S vědomím, že otázku „kdo jsem já a proč?“ si každý jistě nesčetněkrát položil, je hned v úvodu textu položena znovu.

Ne však proto, abychom na ni hledali odpovědi, ale abychom se zabývali možnými způsoby, jak tu otázku klást, respektive jak tím tázáním prodchnout všední a každodenní život. Za podstatu osobní spirituality můžeme považovat obrácení se do sebe, k svému vlastnímu zdroji bytí, a aktivní, průběžné učení se žít z pramene, kterým je náš vlastní život. Zaměřujeme se také na sílu prožitku a tvůrčí hledání vlastních cest, k tomu jak a čím vlastně chceme svou duši obohatit. Důležitou metaforou je nám pak „okno spirituality“ jako symbolický výraz pro proces otevírání se posvátnému.

Kniha se také věnuje významu rituálů, výhodám i potenciálním slabým místům jak tradičních náboženských přístupů ke spiritualitě, tak nových – konzervativních i tvůrčích. V druhé části knihy pak jsou systematicky představeny některé z cest, jak si vytvářet vlastní spirituální praxi, případně jak takto pracovat ve skupině nebo pro skupinu.

Život nabízí bezpočet nejrůznějších možností, jak dodat duchovní akcent a pomyslné barvy každodenní monotónnosti. To když chceme i času všedně plynoucímu vetknout hlubší smysl, aby náš život jako celek tento hlubší smysl nepostrádal. Stačí se jen učit je vidět, vnímat a pracovat s nimi. A k tomu může být užitečným pomocníkem i tato kniha.

Knihu je možné zakoupit v knihkupectví, je ovšem také možné si ji zakoupit se slevou přímo z nakladatelství Unitaria:
www.unitaria.cz/eshop

About the Author