Krajina jako duchovní dědictví

Krajina – jak krásné je to slovo! A když se k tomu přidá „moje“ nebo „naše“, má to pak nejen hluboký, ale i osobní podtext. V krajině žijeme všichni. Krajina je náš domov. Protože je úplně jednoduše to to, co je kolem nás!

Tato kniha z roku 2011 je souborem několika zamyšlení o významu krajiny pro lidskou společnost na začátku třetího tisíciletí se záměrem přispět změně vnímání. Krajina totiž není „to někde v dálce“, ale jak už bylo řečeno, spíše „to, v jejímž lůnu spočíváme“. Krajina je svým způsobem nositelkou duše člověka, jeho vnějším domovem, respektive domovem jeho domova, a proto je také velmi důležité, jak se člověk ke krajině staví, kolik prostoru jí ve svém životě dopřeje a jak o ni pečuje.

Kniha je k dispozici v běžné distribuci, např. u Kosmase:
https://www.kosmas.cz/knihy/171271/krajina-jako-duchovni-dedictvi/

Je ovšem také možné si ji zakoupit se slevou přímo z nakladatelství Unitaria:
www.unitaria.cz/eshop

About the Author