Víme, že nejsme sami?

První část názvu knihy je otázka – Víme, že nejsme sami? V tom směru se její obsah týká této zcela základní otázky lidského bytí: já jsem, a kolem jsou druzí – co z toho plyne? Je možné vzájemně si pomáhat v odpovídání si na tuto otázku a hlavně v praktických souvislostech? To je jedno hledisko knihy.

Druhé hledisko je vyjádřeno podtitulkem Tři pilíře unitářské teologie, protože to bezprostředně souvisí s tím, jak tradice českého unitářství a masarykovskočapkovské spirituality může v té reflexi nad otázkou první být nápomocná.

Spolu s kolegyní Ivou Fišerovou jsme se pohroužili do hlubin archivu a mnohých knih, článků a dalších zdrojů, a nakonec jsme sestavili tuto publikaci. Hlavní byla tři témata: vztah k Bohu, vztah člověka k sobě samému a vztah člověka k druhým. Tato témata jsou těmi zmíněnými pilíři.

Kniha vznikla se záměrem vytvořit především studijní, pracovní materiál. Přináší proto podklady ze zdrojů, které jsou jinak skryty v hlubinách archivů, konfrontuje je s otázkami všedního života i duchovní cesty, dává je do vzájemných souvislostí. Má sloužit jako podklad k diskusi, podněcovat uvažování čtenářů, inspirovat k prozkoumání dalších pramenů a literatury, a zejména přispět k připomenutí základní pravdy o životě člověka, že nikdo není sám.

Kniha je k dispozici v běžné distribuci, např. u Kosmase:
www.kosmas.cz/knihy/171278/vime-ze-nejsme-sami

Je ovšem také možné si ji zakoupit se slevou přímo z nakladatelství Unitaria:
www.unitaria.cz/eshop

About the Author