Studny a oheň

Na počátku této knihy byli američtí Indiáni. Ale to je jen část pravdy, protože tím úplně nejsilnějším motivem pro její napsání byly tyto verše:

Pijeme ze studní, které jsme nehloubili.
Zahříváme se ohněm, který jsme nerozžehli.
Vzdejme díky těm, kdo vyhloubili studny a rozžehli oheň.
A studny udržujme čisté
a oheň udržujme planoucí,
neboť ti, kdo přijdou po nás,
z těch studní budou pít
a u ohně se budou hřát.

Je v nich řečeno hodně, rozhodně dost na to, aby se nad nimi člověk zamyslel. S přítelkyní Danou Lightsey jsme se nad podobnými věcmi zamýšleli kolem roku 2000, až jsme se vydali na cestu do několika pozoruhodných lokalit USA, které jsou současně posvátnými místy amerických Indiánů a které jsme vnímali jako symboly určitého protnutí současné doby a předchozích generací.

Tak vzniklo nejprve CD Trails For the Ancients, a tak později vznikla i kniha Studny a oheň. Všechno to spolu navzájem souvisí. Vlastně všechno v našich životech se nějakým způsobem propojuje a navzájem spolu souvisí. Je slepý a hluchý, kdo to spojení všeho se vším nevidí…

Tahle kniha byla napsaná z hlubokého pocitu vděčnosti. A vděčnost – to je také to, co by měla předávat. Dokážeme dobře pochopit smysl toho, že pijeme ze studní, které jsme nehloubili, a zahříváme se ohněm, který jsme nerozžehli?

Kniha je k dispozici v běžné distribuci, je ovšem také možné si ji zakoupit se slevou přímo z nakladatelství Unitaria:
www.unitaria.cz/eshop

About the Author