Průvodčí – filozof

Zaslechl jsem jednoho průvodčího po službě, když se nad půllitrem bavil s kolegou posunovačem: „Když způsobím zpoždění vlaku, ovlivňuju stovky cestujících. Jsem vlastně takovej polobůh. Někdy to odbavení ve stanici o pár vteřin nebo dokonce minut opozdím, jindy zase naopak urychlím, takže vlak odjede dřív.“

Posunovač na to uznale kýval, zjevně mu vrtalo hlavou jak by taky mohl ovlivnit chod světa.

Přeji tomu vlakovému polobohu aby mu ta sláva z moci ovlivňovat vlaky a osudy lidí nestoupla do hlavy. Ale taky mu takhle z dálky děkuji za inspiraci, protože na té jeho úvaze je kus pravdy.

Kéž by se ti, kdo jsou v odpovědných funkcích a rolích, kdo mají skutečný vliv na chod společnosti a světa, nemysleli, že jsou polobozi. Ale týká se to vlastně úplně každého…

Každý skutek, každé slovo i každá myšlenka ovlivňují svět kolem, byť to nevidíme. A stejně tak nás ovlivňuje vše, co se kolem nás děje. No není to úžasné, jak je ten náš svět živoucím organismem, a my spolupodílníci na zázraku zvaném život?

About the Author