Jak vznikla Bible?

Jednou se lidé domluvili, že sestaví Bibli.  Trvalo to dlouhý čas, než došlo od rozhodnutí k činu.  Pak Bible byla sestavena z různých textů, z nichž každý měl svou osobitou historii a často existoval v různých variantách, byly napsány v různých jazycích, které nabízely různé varianty překladů.  Lidé se dohodli, které z těch verzí a které z těch textů budou do Bible zahrnuty.

Kánon textů byl překládán v různých dobách do různých jazyků, přepisován ručně a souběžně interpretován podle toho, jak který překladatel a písař text chápal.  Pak to někdo schválil a za posvátné prohlásil, jiný přehodnotil, další upravil, další dále přeložil, a další přihlédl k tomu či onomu, znovu upravil a schválil a za posvátné prohlásil, a tak dál, a tak dál.  V průběhu věků se pak objevovaly další texty, ale bylo řečeno – kánon je už uzavřen…

A co bylo na počátku, co byly ty texty, které byly základem?  Příběhy, které byly vyprávěny ústně lidmi, kteří neuměli psát.  A pak desítky či stovky let po té, co se staly, je někdo zapsal.  A pak se jednou lidé domluvili, že sestaví Bibli…  Ale to už bylo řečeno.

About the Author