Vzdělání

Připadá nám to jako naprostá samozřejmost, že lidé na světě si jsou obecně vědomi historických skutečností, byť ty mohou být v podrobnostech relativní. Před pár lety mezi takové historické skutečnosti patřil například výstřel z Aurory, zatímco dnešní děti zpravidla netuší, že nějaká Aurora kdy byla. Ale kdo by nevěděl například o první a druhé světové válce nebo době středověku?
Jenže věc je o hodně barvitější! Mne k nemalému překvapení nad otázkou vzdělání přivedlo jedno kafe s Omarem, když řeč došla na možnosti vývoje situace v Libyi.

„Myslíš, Omare, že aby se život ve tvé zemi změnil, může tomu nějak přispět vzdělání? Jak chápají lidé třeba literaturu, která se nějakým způsobem dotýká otázek totality, anebo historii, kde vlastně neustále probíhal boj za osvobození člověka?“
„Taková literatura u nás samozřejmě nevychází. A historii znají pouze takovou, která se nás týká.“
„‚Ale znají lidé ze školy přece historii Evropy a Ameriky, vývoj civilizace na světových kontinentech?“
„Ne, to se ve školách neučí.“
„Moment, přece musí vědět o průmyslové revoluci, světových válkách.“
„Ne.“
„O komunismu, Hitlerovi, holocaustu?“
„Ne. My se učíme dějiny arabského světa a především všechno spojené s koránem. Představ si, že lidé v naší zemi ví o tvé zemi asi tak málo, jako víš ty o mojí zemi.“
„Ale cožpak je to nezajímá, rozumět světu?“
„Oni mu rozumějí.“
„Ale po svém, bez širších znalostí?“
„No a cožpak je to u vás jiné?“

Hmmm. Tak mi nějak došly argumenty.

About the Author