Svoboda

Kolik filozofů, myslitelů, učenců, badatelů, ale tím spíš i nejobyčejnějších lidí se tou otázkou zabývalo, podle směru jejich vzdělání, úrovně osobního rozhledu, duševní a duchovní orientace? Řekl bych, že počet těch, kteří se tou otázkou zaobírali, je přímo úměrný počtu lidí na naší malé modré planetě napříč věky. Protože může být pro člověka něco důležitějšího, než svoboda? Protože i takové věci, jako láska, soucítění, pokora a já nevím co ještě, jsou svým způsobem od svobody odvozeny.

Nechci teď rozšiřovat nekonečnou zásobu úvah o svobodě slovy. Namísto toho nabízím fotografii, kterou jsem pořídil v pražské Tróji cestou na svatební obřad (nahoře). Ten kontext mne ponoukl k tomuto sdílení, protože svatba a následně manželství jsou nezřídka výzvou člověku k uvažování o osobní svobodě – zejména když v našich občanských průkazech je stav „svobodný/svobodná“ nahrazen stavem „ženatý/vdaná“. A už jen tím nás bytostně klame…

A pak jsem to shrnul takto:

Žádný plot neomezí toho, kdo miluje!
Žádná zábrana nemůže být dost vysoká;
žádná hranice nemůže být dost pevná;
žádná míra zla nemůže být dost velká;
pokud milujeme, láska nám dá sílu,
o níž jsme třeba dosud nevěděli.

About the Author