Kouzelná voda

Budou na svatebním obřadu děti? Když v odpovědi na tuto otázku slyším číslovku pět a více, zbystřím. Protože děti svou spontaneitou mohou ledasco způsobit. Někdo to řeší zvláštním programem pro děti, takže se děti obřadu neúčastní, ale je to škoda připravit je o tu krásnou chvíli. Nabízím proto jeden snadný recept, jak děti nejen zabavit, ale naopak dát hluší význam jejich přítomnosti.

Podle počtu dětí připravte uzavíratelné lahvičky s vodou. Před začátkem je dětem rozdejte a vysvětlete jim, že během obřadu mají vymyslet nějaké přání, které pak do vody vloží. Ve vhodné chvíli, ideálně před manželskými sliby, pak koordinátor nebo oddávající děti svolá a shromáždí, a děti pak jedno po druhém přistoupí, pošeptá své přání do vody a vlije obsah své lahvičky do společné vázy nebo jiné nádoby.

Lze to obměnit tak, že rodiče dětem pomohou vymyslet svá přání předem, na lahvičku přání napíší a při obřadu pak děti své přání, které „kouzelná voda“ obsahuje, vysloví nahlas. Anebo při troše fantazie lze hledat další podoby, přičemž to podstatné, o co tu jde, je dětem dát společný úkol, který je smysluplný a dostatečně srozumitelný, takže se na tu svou chvíli těší a jsou skvělým obohacením svatby pro všechny.

About the Author