Áj gúd engliš, jo!

Když učíte dítě anglicky, můžete se ocitnout v těžké situaci, jako například když máte vysvětlit, proč toto:

„Come back!“

neznamená toto:

„Come, bag!“

Ty nevinné oči zkoumající, jestli jsem se náhodou nezbláznil, když chci, aby se taška vrátila zpátky, to se nezapomene…


About the Author